Adolf VIKTOR GÖSTA von rosen

Adolf Viktor Gösta von Rosen var född 1898 på Hedenlunda,  son av Fredrik Thomas Carl (1849-1917). Adolf avled 1954 i Stockholm. Studentexamen 1916.Student vid Stockholms högskola 1917. Jur. kand. 1922. Attaché i utrikesdepartementet 1923, i Washington 1924, i Antwerpen 1925, i Berlin 1925, i London 1928. Avsked från utrikesdepartementet. Legationsråd vid beskickningen i Berlin B-avdelning. RVO 1945. KIFO 1948. StRiFO. Ägde Torp i Vadsbro socken, Södermanlands län och Yxtaholm i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Adolf var gift 1:a med Elsa von Rosen (1904-1991) och paret fick tre barn: Olga Ella Maria Rosita (1925-1991), Jan-Carl (1929-2016) samt Barbro Elsa Ursula Maria (1931-2020). Adolf gifte sig 2:a 1936 med Barbro Kihlmark (1911-1954) och paret fick två barn: Adolf Göran Michael Alexander (1939-) och Carl Adolf Mathias Alexander (1942-).  

Yxtaholms slott ägdes av Adolf von Rosen under åren 1928 till 1934.
Yxtaholms slott ägdes av Adolf von Rosen under åren 1928 till 1934.