johan georg von rosen

Johan Georg Otto von Rosen var född 1843 i Paris, son av Adolf Eugen (1797-1886). Elev vid akademien för fria konsterna i Stockholm 1857. Företog flera utländska resor, bland andra till världsutställningen i London 1863. Erhöll 1864 kungliga medaljen för akademiens prisämne i målning: Sten Sture den äldres intåg i Stockholm efter slaget vid Brunkeberg. Agré vid nämnda akademi 1865. Idkade studier utrikes 1865–1871. Kunglig målare 1872. RVO 1872. Vice professor i teckning vid akademien för de fria konsterna 1874. Bevistade såsom akademiens delegerade den av alla lands konstnärer firade Michelangelo-festen i Florens hösten 1875. Hedersledamot av La société royale belge des aquarellistes 1875. RFrHL 1878. Kammarherre 1879.Professor i figurteckning och målning 1880.RBLeopO 1880. KSpICO1kl 1880. Direktör för konstakademiens läroverk 1881–1887.KDDO2gr 1884. RNO 1885. TMO2kl 1886. KmstkTMO 1887. KBayS:tMO 1889. KNO2kl 1891. Ånyo direktör för konstakademiens läroverk 1893. KVO1kl 1897.Fil. hedersdoktor 1900. Ledamot av svenska akademien 1903. Avsade sig ledamotskapet av samma akademi 1903.Avsked från professorsbefattningen vid det under akademiens för de fria konsterna inseende ställda läroverk 1908. Erhöll Tessinska medaljen i guld 1909.KmstkNO 1918. Bland hans tavlor och porträtt må nämnas: Porträtt av hans fader. Blomstermarknad i Brabant, Konung Erik XIV, porträtt av konungarna Carl XV och Oskar II, Katarina Månsdotter, Den förlorade sonen, porträtt av generalen, greve S. Lagerberg, överståthållaren, friherre G. af Ugglas, professor G. V. Palm, kanslirådet N. F. Sander och professor Pontus Wikner. Åtskilliga raderingar och akvareller. Ture Jönsson i Västerås, Göran Pehrsson, Målet, Ahasverus, Visby skepparegille, Pierrot, Drottning Margareta beedigar unionen i Kalmar. Därjämte ett för Galleria degli Uffizi i Florens utfört självporträtt m fl. Georg var ogift. 

Sten Sture den äldres intåg i Stockholm (1864). Nationalmuseum. Stockholm.
Sten Sture den äldres intåg i Stockholm (1864). Nationalmuseum. Stockholm.