fredrik CARL von rosen

Fredrik Carl von Rosen var född 1818 i Fjärrestad, Malmöhus län, son av Fredrik Daniel (1785-1866). Fredrik Carl avled 1892 i Stockholm. Volontär vid skånska husarregementet 1835. Sergeant vid skånska husarregementet 1838.Underlöjtnant 1839.Löjtnant 1849.Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1849.Avsked ur armén 1854.Stadsfullmäktig i Stockholm 1865–1873 och 1874–1879.Ledamot i Stockholms sundhetsnämnd 1865–1868. Ledamot i Stockholms drätselnämnd 1867–1873. Verkställande direktör för Stockholms sjukhem 1867–1882. RNO 1868. Ledamot av riddarhusdirektionen. Ledamot av riksdagens andra kammare 1876–1878. Ägde Ekhof säteri i Björnlunda socken, Södermanland. Han blev gift 1848 med Louise Aspelin (1828-1862) och paret fick fyra barn: Fredrik Thomas (1849-1917), Louise Charlotta (1853-1937), Gustaf Fredrik Gösta (1855-1937) samt Magnus Robert (1861-1933).

Stockholms sjukhem, numera Danvikshem.
Stockholms sjukhem, numera Danvikshem.