Carl axel von rosen

Carl Axel von Rosen var född 1790 i Malmö, son av Gustaf Fredrik von Rosen (1758-1815). Han dog 1841 i Stockholm. Student i Lund 1800. Kadett vid Karlberg 1804. Kvartermästare 1807. Avgången från krigsakademien 1807. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1808. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1813. Kavaljer hos hertigen av Södermanland 1816. Ryttmästare i generalstaben 1816 och vid regementet 1817. RSO 1818. GMtf. RRS:tVlO4kl. RPrOPlemér4kl. Major i generalstaben 1821. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1821. 3. Major vid dalregementet 1822. Kammarherre hos kronprinsen 1823. Avsked från dalregementet 1825 med tillstånd att kvarstå såsom major i generalstaben. Överstelöjtnant i generalstaben 1825. Han bevistade kampanjen i Västerbotten 1809 och därunder affärerna vid Sävar och Ratan samt hela kriget i Tyskland och Norge 1813 och 1814, då han deltog i flera bataljer såsom vid Grossbeeren, Leipzig 1813, där han fick tre hästar sig undanskjutna, samt Bornhöft, ävensom åtskilliga träffningar i Champagne mellan fransmännens och de allierades kavallerikårer. Gift 1823 med Christina (Kitty) Lovisa Aspelin (1802-1871). Paret fick fyra barn: Fredrik Tomas Fritz (1824-1864), Axel Christian (1825-1882), Mariana Lovisa (1827-1888) samt Carl Adolf (1828-1857).

Slaget vid Leipzig var ett fältslag under det sjätte koalitionskriget. Det stod den 16–19 oktober 1813 vid Leipzig i västra Sachsen.
Slaget vid Leipzig var ett fältslag under det sjätte koalitionskriget. Det stod den 16–19 oktober 1813 vid Leipzig i västra Sachsen.