axel pontus von rosen

Axel Pontus von Rosen var född 1773 på Bogesunds slott, Stockholms län, son av Fredrik Ulrik von Rosen (1731-1793). Ponuts Axel dog i Göteborg 1834. Han kom i tjänst 1780. Sergeant vid Hälsinge regemente 1780. Fänrik vid Hälsinge regemente 1781. Transporterad till konungens eget värvade regemente 1785. Fänrik vid livgardet 1788. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1791. Stabskapten vid Närkes och Värmlands regemente 1791. Adjutant hos hertigen-regenten 1795. Kammarherre hos den utkorade drottningen, prinsessan av Mecklenburg-Schwerin, 1795. Sekundmajor vid Närkes och Värmlands regemente 1796. RSO 1805. Vice landshövding i Karlstads län 1805. Landshövding i Karlstads län 1808 och i Göteborgs och Bohus län 1809. KNO 1812. Generalmajors n.h.o.v. 1814. Tillförordnad överkommendant å fästningarna på rikets västra kust 1817. RCXIII:sO 1822. Generalmajor i armén 1830 med turberäkning från 1830. Generallöjtnants n.h.o.v. 1830. HLKrVA 1830 samt LVVS. Död i Göteborg i kolera och ligger jämte sin fru begraven på Nya kyrkogården i Göteborg. Han bevistade kriget i Finland 1788–1790, varunder han var med i flera drabbningar. Då Sverige 1811 måst antaga det s.k kontinentalsystemet och England till följd därav förklarat Sverige krig och skickat amiral Saumarez med en större flotta för att blockera Göteborgs hamn, lyckades han att genom sin verksamhet och fintlighet bringa Saumarez därhän, att denne få dagar efter sin ankomst förklarade till en början kustfarten med smärre fartyg fri samt sedermera låg där blott för syn skull, varigenom greve Rosen således till större delen räddade västra kusten och den svenska handeln från undergång. Utnämndes efter Norges avträdande 1814 till guvernör över Trondhjem och Nordlanden samt till befälhavare över krigsmakten Nordanfjälls, vilken utnämning omintetgjordes genom det utbrytande kriget. Blev i stället guvernör över den del av Norge, som intogs av svenska armén eller amterna Sunnanfjälls. Axel gifte sig 1800 med friherrinan Johanna Henrika Ribbing av Koberg (1778-1845) och paret fick sex barn: Hedvig (1801-1873), Gustaf Fredrik (1803-1871), Robert Axel (1807-1884), Mariana (1809-1832), Carl Pontus (1811-1877) och Conrad Magnus (1815-1862).

Johanna von Rosen tillsammans med maken och barnen Hedvig och Gustaf Fredrik. Porträtt av okänd konstnär år 1806.
Johanna von Rosen tillsammans med maken och barnen Hedvig och Gustaf Fredrik. Porträtt av okänd konstnär år 1806.