AUGUST ROBERT von rosen

 August RobertFredrik von Rosen var född 1838 i Stockholm, son av Gustaf Fredrik (Gösta), (1803-1871). August Robert avled 1922 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1852. Utexaminerad 1857.Underlöjtnant vid Svea livgarde 1857. Löjtnant 1860. Stabsadjutant vid livgardesbrigaden 1865-1868.Kapten 1868. Statsrevisor 1878–1882.RSO 1879. Major 1881. Adjutant hos konungen 1882.KPKO 1883. Överstelöjtnant i armén 1888. RPrKrO2kl 1888. Hovmarskalk och förordnad att t.v. förestå konungens hovmarskalksämbete 1890. Tjänstgörande förste hovmarskalk 1890. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i dess reserv 1890. StkÖFrJO 1890.KNO1kl 1891.StkIt KrO 1891. Åtföljde konungen på resor i Tyskland och Frankrike våren 1892. StkSVFO 1892.StOff FrHL 1892. RPrRÖO2kl mkr 1892. Avsked ur armén 1892. RPrKrO1kl 1893.  Åtföljde konungen på resor i Tyskland och Frankrike våren 1894. StkMonS:tKO 1894. RPrKrO1klm br 1895.StkDDO 1896.StkMGO 1896. Åtföljde konungen på resor i Tyskland, Norra Italien och Södra Frankrike våren 1896.  SiamVEO1kl 1897.OII:sJmt 1897-09-18. KmstkNO 1897-09-18. StkBayS:tMO 1897. StkLEkkrO 1897. StkItS:tMLO 1897. RÖJKrO1kl 1898. RRS:tAO1kl 1898. TMO1kl 1898-11-00.OIISGbmt 1907. August Robert var gift 1:a 1871 med Amelie Piper (1849-1874) och 2:a med Maria Tamm (1868-1950). I detta äktenskap fick paret sonen Gustaf August Hugo von Rosen (1900-1962). August Robert Fredrik bebodde fastigheten Sturegatan 26 i Stockholm vid sin död.

Sturegatan 26 i mitten av 1960-talet.
Sturegatan 26 i mitten av 1960-talet.