Hans robert von rosen

Hans Robert von Rosen var född 1888 på Norsholm, son av Fredrik Thomas (1849-1917). Studentexamen 1908. Mogenhetsexamen 1908. Volontär vid livgardet till häst 1908. Officersexamen 1910. Underlöjtnant vid regementet 1910. GV:sOlM 1912. Löjtnant vid nämnda regementet 1914. Genomgick handelshögskolan 1917–1919. Ekonom. examen vid handelshögskolan 1919. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1919. Ryttmästare i regementets reserv 1925. RBKrO. GM. Stallmästare i Kungl. Maj:ts hov 1939. Jaktvårdskonsulent i Södermanlands län. Författare. RVO 1945. Ägde Lindö i Runtuna socken,Södermanlands län sedan 1922. Författare. Gift 1:a 1914 med Dagmar Sofia Wikström (1892-1942). Paret fick två barn: Dagmar (1916-1994) och Louise (1918-2003). Gift 2:a 1933 med friherrinnan Ebba Astrid Beate-Sophie Klinckowström (1902-2000). Paret fick två barn: Margaretha (1936-) och Hedvig (1938-).

Norsholm avbildat i Erik Dahlberghs praktverk Suecia antiqua et hodierna. Gården är belägen i samhället Norsholm vid Motala ström.
Norsholm avbildat i Erik Dahlberghs praktverk Suecia antiqua et hodierna. Gården är belägen i samhället Norsholm vid Motala ström.