CARL gustaf von rosen

 Carl Gustaf  von Rosen var född 1824 i Karlskrona,  son av Gustaf Robert (1788-1841). Carl Gustaf avled 1909 på Örbyhus. Skeppsgosse på fregatten Josephine 1838. Kadett vid Karlberg 1839. Utexaminerad 1844. Sekundlöjtnant vid kunglig maj:ts flotta 1844. Tjänstgöring i engelska marinen 1847-1851. Tjänstgöring därunder på följande engelska fartyg: ångkorvetten Hecate (1847), tredäckaren S:t Vincent (1847–1848), linjeskeppet Prince Regent (1848), flaggskeppet Malta (1848) och briggen Frolic (1849–1850). Premiärlöjtnant 1852. Kaptenlöjtnant 1858. Varvsadjutant vid Karlskrona station 1863. Erhöll uppdrag att under inbördeskriget i Nordamerika taga kännedom om tornfartyg mm 1864 och åtföljde därunder amerikanska monitorerna Onondaga och Mahopac m fl under deras expeditioner. Sekond på den första svenska monitoren John Ericsson 1865. Kommendörkapten av 2. graden 1866. På egen begäran överflyttad till flottans nya reservstat 1866. Adjutant hos chefen för förvaltningen av sjöärendena 1867. Vistades i Nordamerika med skyldighet att utföra uppdrag för förvaltningen av sjöärendena 1867–1868. RSO 1868. Depåchef i Göteborg 1870. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1872. Uppvaktande hos envoyén, sir Charles Wyke under dess vistelse i Stockholm med anledning av konung Carl XV:s begravning 1872. Kabinettskammarherre hos konungen 1873. Åtföljde konungen under dess resa till Danmark, Tyskland och Sachsen 1875. KDDO1gr 1875. RPrRÖO2kl m stj 1875. Kommendörkapten av 1. graden vid flottans nya reservstat 1875. KSAO1kl 1875. RRS:tStO1kl 1879. Inspektör för båtsmanshållets västra distrikt 1880–1885. KNS:tOO1kl 1882. Ceremonimästare i survivans vid KMO och KNO1kl 1884. Uppvaktande hos prinsen av Wales under dess vistelse i Sverige 1885. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1886. Kommendör vid flottans nya reservstat 1889. Avsked med rättighet att fortfarande bära flottans uniform 1889. Ceremonimästare vid KMO 1890. StkPdaCO 1894. KmstkNO 1896. Uppvaktande hos konung Choulalonkorn av Siam under dess besök i Stockholm 1897 i juli. RSiamVEO1kl 1897. OII:sJmt 1897. Avsked från ceremonimästarbefattningen vid KMO 1899 och överflyttad till konung Oskar II:s tjänstfria hovstat 1899. OIISGbmt 1907. Ägde hälften i Bondeska palatset i Stockholm. Carl Gustaf gifte sig 1864 med Ella Carlton Moore (1843-1892). Paret fick fem barn: Reinhold (1865-1946), Clarence (1867-1955), Eugen (1870-1950), Clara (1872-1947), Eric (1879-1948).

Bondeska palatset är beläget på Riddarhustorget 8 i Stockholm, uppfört 1662-1673 som privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde.
Bondeska palatset är beläget på Riddarhustorget 8 i Stockholm, uppfört 1662-1673 som privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde.