fredrik Daniel von rosen

Fredrik Daniel von Rosen var född 1785 på Karsholm, Kristianstads län, son av Gustaf Fredrik von Rosen (1758-1815). Fredrik Daniel dog i Helsingborg 1866. Student i Lund 1800. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1802. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1807. Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1815. RSO 1819. Major i armén 1823. Överstelöjtnant i armén 1835. Major vid skånska dragonregementet 1839. Överste och chef för regementet 1840. KSO 1854. Avsked ur krigstjänsten 1855. CXIVJoh:s medalj 1855. Han bevistade kampanjerna 1806 och 1807 i Pommern och kriget i Norge 1814. Pommerska kriget 1805–1807 var ett krig mellan Sverige och Frankrike. Gustav IV Adolf försökte hjälpa till att störta Napoleon, men misslyckades. Krigshandlingarna slutade redan 1807 men freden undertecknades först 1810. I Freden i Paris återfick Sverige Svenska Pommern men tvingades ansluta sig till kontinentalsystemet. Kriget var en del av Tredje och Fjärde koalitionskrigen som i sin tur var en del av Napoleonkrigen. Fredrik Daniel blev 1783 gift med Maria Charlotta Nordlindh (1797-1883) och paret fick fem barn: Mariana (1817-1897), Fredrik Carl (1818-1892), Ebba (1819-1863), Magnus Edvard (1821-1868) och Oktavia Augusta (1826-1873).

Karta äver Pommern från år 1905.
Karta äver Pommern från år 1905.