CARL CLARENCE von rosen

 Carl Clarence von Rosen var född 1867 i Stockholm, son av Carl Gustaf (1824-1909). Clarence avled 1955 i Djursholm. Volontär vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1884.Mogenhetsexamen 1885. Sergeant 1886. Elev vid krigsskolan 1886.Utexaminerad 1887. Underlöjtnant vid vid livregementets husarkår, nu livregementets husarer 1887. Tjänstgöring såsom frekventant av »K.u.K. Militär-Reitlehrer-Institut» i Wien 1890. Utexaminerad från K. u. K. Militär-Reitlehrer-Institut i Wien 1892. Erhöll undervisning vid kejserliga spanska ridskolan i Wien 1893. Åtföljde engelska militärattachén i Wien på dennes officiella resa i och för studerandet av fästningsverken vid Belgrad och Bukarest 1893. Avsked från lön 1893. Löjtnant i regementet 1893. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1893. RVO 1901. OffGrFrO 1906.Ryttmästare i armén 1907. Stallmästare i Kungl Maj:ts hov 1909.KBadBI:sZO2kl 1909. RÖJKrO2kl 1912. RPrRÖO2kl 1912. RRS:tAO2kl 1913.GV:sOlM. RSO 1915. Ryttmästare i livregementets husarers reserv 1915.Hovstallmästare 1916. KVO2kl 1918. KDDO1gr 1926. KFrHL 1927.KVO1kl 1928. GV:sJmt 1928. KFinlVRO1kl 1929. BOlM. 3 GM. Han var från 1898 redaktör för Ny tidning för idrott, är styrelseledamot och en av stiftarna av Sveriges centralförbund för idrottens främjande, medlem av internationella olympiska kommittén sedan 1900 och av svenska olympiska kommittén sedan 1910, stiftare av och ordförande i kungliga antomobilklubben (KAK) 1903, styrelseledamot i Stockholms kapplöpningskommitté (nu kapplöningssällskap) 1904, initiativtagare till hästtävlingarna vid olympiska spelen 1912, ordförande i Stockholms roddförening och Stockholms allmänna skridskoklubb mm. Ägde huset vid Strandvägen 55  i Stockholm samt Villa Roop i Djursholm. Clarence gifte sig 1898 med friherrinnan Agnes Maria von Blixen-Finecke (1878-1956). Paret fick fyra barn: Fritz Voldemar (1899-1969), Ella Clara (1902-1988), Clarence Carl (1903-1933) samt Agnes Lillian (1904-2000).

Villa Roop - Vendevägen 42 i Djursholm.  F.d. Parkvägen 36. Villan ritad av Rudolf Emblom 1915.
Villa Roop - Vendevägen 42 i Djursholm. F.d. Parkvägen 36. Villan ritad av Rudolf Emblom 1915.