Magnus von rosen

Magnus von Rosen var född 1792 i Stockholm. Kabinettskammarherre, generaladjutant och tecknare. Han var son till landshövdingen Gustaf Fredrik von Rosen och Maria Juliana Wahrendorff. von Rosen var vid sidan av sitt arbete verksam som tecknare och finns representerad med ett par teckningar vid Nationalmuseum i Stockholm. Magnus avled 1852 i London, England, ogift.