reinhold gustaf edvard moore von rosen

 Reinhold Gustaf  Edvard Moore von Rosen var född 1865 i Nice, Frankrike, son av Carl Gustaf (1824-1909). Reinhold avled 1946 i Stockholm. Volontär vid skånska husarregementet 1881. Mogenhetsexamen 1884.Sergeant 1885. Elev vid krigsskolan 1885.Utexaminerad 1886. Underlöjtnant vid livgardet till häst 1886.Löjtnant 1889.Aspirant vid generalstaben 1893. Anställd såsom uppvaktande hos hertigen av Connaught under dennes besök i Stockholm 1896. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1897. Anställd såsom uppvaktande hos prins Fredrik Leopold av Preussen under dennes vistelse i Stockholm vid jubileumshögtidligheterna 1897. RPrRÖO4kl 1897. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1899. Ryttmästare i livgardet till häst 1899.Sekreterare i krigsvetensk. militärfören. KHS 1899–1904, ordförande i krigsvetensk. militärfören. KHS 1906–1908. Militärkommendering till England 1904. Generalstabsofficer vid IV. arméfördelningens stab 1905–1906, stabschef vid IV. arméfördelningens stab 1906–1910. Förordnad att t.v. bestrida en stabsadjutants och kaptens beställning vid generalstaben 1905. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1905. RDDO 1905. Överadjutant och major vid generalstaben 1906. RSO 1906. Medlem av en utomordentlig beskickning till kejsarna av Tyskland och Österrike samt tsaren av Ryssland 1908. RPrRÖO3kl 1908. RRS:tAO2kl 1908. KÖFrJO 1908.KinDO3kl3gr 1908. LKrVA 1908. Överstelöjtnant i armén 1910 och vid livgardet till häst 1910.Tjänstgöring i franska armén 1911. Stadsfullmäktig i Stockholm 1911–1913. GV:sOlM 1912. Överste och chef för Smålands husarregemente 1913. Ledamot av folkskoleöverstyrelsen 1913. KFrHL 1914. Tillförordnad överste och sekundchef vid livgardet till häst 1915. Överste och sekundchef för regementet 1915. KVO2kl 1916. KSO2kl 1917. Kommenderad med den svenska officerskommittén till tyska västfronten 1918. KFinlVRO1kl 1919. KSO1kl 1920.RJohO 1921. Generalmajor i armén samt tillförordnad inspektör för kavalleriet 1922. Inspektör för kavalleriet 1922. Ledamot av riddarhusdirektionen 1926. StkBLeopOII 1926. GV:sJmt 1928. Generallöjtnant i armén 1929. KmstkSO 1929. Avsked som inspektör för kavalleriet 1930. Idrottsman, medlem och ordförande i ett flertal idrottssammanslutningar. Ledamot och sekreterare i flera kommittéer. Ägde Fituna i Sorunda socken, Stockholms län sedan 1900 och hus i Stockholm. Gift 1893 med Elsa Vilhelmina Sofia Agneta Florence von Horn (1875-1956). Paret fick tre barn: Reinhold Carl Gustaf Henning (1894-1961), Gustaf Fredrik Hans Göran (1895-1956) och Sten Adalbert Ottokar Horn (1897-1939).