EUGENE ERIK ADALBERT AUGUST VON rosen

 Eugen Erik Adalbert August von Rosen var född 1870 i Stockholm, son av Carl Gustaf (1824-1909). Eugen avled 1950 i Stockholm. Student i Uppsala 1888. Jur.fil.examen 1889 Jur.utr.kand. 1894.Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1894 och i Stockholms rådhusrätt 1895.Extra ordinarie kanslist i nedre justitierevisionsexpeditionen 1895. Reservauditör i Göta livgardes reserv 1895–1902. Attaché med tjänstgöring i utrikesdepartementet 1902. Attaché vid beskickningen i Berlin 1902. Attaché i S:t Petersburg 1898, i London 1898,i Washington 1899 och i London 1899. RPrKrO4kl 1899. RRS:tStO3kl 1899. Andre sekreterare vid utrikesdepartementet 1899. Avsked 1901. Nämndeman i Vendels socken 1901–1912. Landstingsman i Uppsala län 1904–1910.RJohO 1907. Legationsråd över stat vid beskickningen i Wien 1916-1918.RNO 1917.Ministerresident i disponibilitet 1918. KÖFrJO m kr 1919.Överceremonimästare 1919. KNO2kl 1920. RRJohO 1920. ÖRKOffHt med krigsdekoration 1920. StOffNedONO 1922. KinGSO2klIIgr 1923. GV:s PostJubM 1924. StOffBKrO 1926. KFinlVRO1kl 1926. KNO1kl 1926. StkGrFenO 1927.GV:sJmt 1928. StkSpCfO 1928. K mstk NO 1934. Ägde Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län sedan 1900. Har, jämte brodern Clarence ägt Rockesholms bruk och träsliperi 1901–1906 och huset Strandvägen 55 i Stockholm 1905–1926. Huset byggdes 1886 till 1897 med Isak Gustaf Clason som arkitekt. Ägde huset Hjorthagsvägen 15 i Stockholm.Eugen gifte sig 1:a med Eleonore Wijk (1880-1970) och paret fick fem barn: Erik Olof (1902-1967), Elsa (1904-1991), Harald Ingemar (1906-1993), Astrid (1911-1947) samt Margit (1917-). Han gifte sig 2:a 1937 med Metta Claesdotter Breitholtz (1903-1984). Paret fick två barn: Metta Christina (1939-) och Metta Charlotte (1940-).

Bajonetten 6, eller von Rosenska palatset som det också kallas är döpt efter sin byggherre, Clarence von Rosen (1867-1955).
Bajonetten 6, eller von Rosenska palatset som det också kallas är döpt efter sin byggherre, Clarence von Rosen (1867-1955).