eric carl gustaf bloomfield von rosen

 Eric Carl  Gustaf  Bloomfield von Rosen var född 1879 i Stockholm,  son av Carl Gustaf  (1824-1909). Eric avled 1948 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Visby 1900. Student i Uppsala 1900. Studerade etnografi för professor Hjalmar Stolpe vid riksmuseum 1900–1901. Deltog som etnograf i Erland Nordenskiölds expedition till Argentina och Bolivia (Kordiller-Chaco-expeditionen) 1901-1902.VA:s äldre Linnémedalj i guld 1904.Representerade Svenska sällskapet för antropologi och geografi vid Internationella amerikanistkongressen i Stuttgart 1904. Ledamot av Helgesta sockens kyrkoråd 1909.Utrustade och ledde en expedition uppför Vita Nilen 1909 och Rhodesia-Kongoexpeditionen (från Kap till Alexandria) 1911–1912. RNO 1912. RJohO 1913.Svenska scoutförbundets blå hedersmärke 1915. Svenska sällskapets för antropologi och geografi Retziusmedalj i silver 1917. Flög under finska frihetskriget med löjtnant N. Kindberg som förare från Umeå till Vasa (första aeroplanflygning över Östersjön från Sverige till Finland) och skänkte aeroplanet till finska hären 1918. RFinlFrK2kl 1918. Stiftade Sveriges två första statligt skyddade privata naturparker (områden på Rockelstad) 1918. En av initiativtagarne till Birgittastiftelsen och medlem av dess första styrelse 1920. Konventsledamot av Johanniterorden 1920–1928. R-RJohO 1920. Korresp. ledamot av Société des Americanistes de Paris 1920. HL av Gotlands nation i Uppsala 1921. Korresp. ledamot av Anthropologische Gesellschaft i Wien 1922. Styrelseledamot av Svenska sällskapet för antropologi och geografi 1923–1927, ordförande i Svenska sällskapet för antropologi och geografi 1925. HL av Württembergischer Verein für Handelsgeographie 1923, av Verein für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main 1923. Representerade Svenska sällskapet för antropologi och geografi vid Internationella amerikanistkongressen i Göteborg 1924. HL av Södermanland-Närkes nation i Uppsala 1926. Korresp. ledamot av Geografiska sällskapet i Finland 1926. KVO2kl 1927. Studieresa till Egypten, Palestina och Syrien 1928. Han har från trycket utgivit: The Chorotes Indians (1904), Archaeological Researches on the Frontier of Argentina and Bolivia in 1901–1902 (1904), En icke socialists tankar om storstrejken (1909), Från Kap till Alexandria (1912, 3 uppl. 1919, tysk uppl. 1924), Träskfolket (1916), Vår tid och ungdomen (1919). En förgången värld (1919), Bland indianer (1921),Nu kan det vara nog (1922), Popular Account of Archaeological Research (1924), Ethnographical Research Work (1924). Ägde Rockelstad i Helgesta socken,Södermanlands län sedan 1900, Helgesta i Helgesta socken, Södermanlands län och Oppeby i Helgesta socken, Södermanlands län sedan 1906, gård i Vadstena sedan 1918, Holmtjärn i Åre socken, Jämtlands län sedan 1897 och Gryngevik i Gammelgarns socken, Gotlands län sedan 1925 samt har ägt husen Birger Jarlsgatan 22 och Biblioteksgatan 25 i Stockholm. Utförde första bestigningen av Drakryggen och Egilstjåkke i Kebnekaisemassiven 1932. Filosofie hedersdoktor vid univ i Köln 1938. KVO1kl 1939. KFinlVRO1kl. Eric gifte sig 1905 med Mary Fock (1886-1967) och paret fick sex barn: Björn (1905-1989), Mary (1906-1993), Carl Gustaf (1909-1977), Birgitta (1913-2006), Egil (1919-1995) samt Anna (1926-2002).