Groos roop

Slottet Gross-Roop (lettiska Lielstraupes pils) är ett slottkomplex i den norra lettiska staden Straupe i den historiska regionen Livonia. Komplexet byggdes på 1200-talet av familjen von Rosen som ett slott, som sedan utvecklade byn Straupe/Gross-Roop. Det fick ett stort torn runt 1600. Slottet förstördes kraftigt 1905 och restaurerades mellan 1906 och 1909 till planer av arkitekten Wilhelm Bockslaff. Sedan 1963 innehöll slottet en läkemedelsrehabiliteringsklinik, men den stängdes på grund av förfallen byggnad. Idag är slottet en skola.