fredrik thomas carl von rosen

Fredrik Thomas Carl von Rosen var född 1849 i Stockholm,  son av Fredrik Carl (1818-1892). Fredrik Thomas Carl avled 1917 i Stockholm. Student i Uppsala 1870. Jur. preliminärexamen 1871 och examen till rättegångsverken 1875. Auskultant i Svea hovrätt 1875. Attaché vid beskickningen i Köpenhamn 1878. Medföljde den särskilda beskickningen till Arolsen med anledning av konung Vilhelm III:s av Holland förmälning med prinsessan Emma av Waldeck 1879. RWaldFO 1879. OffLEkkrO 1879. Vice häradshövding 1879. Tillförordnad andre sekreterare i utrikesdepartementet 1879. RDDO 1880. Andre sekreterare i utrikesdepartementet 1880. RSpCIII:sO 1883. Tillförordnad förste sekreterare 1884. Fullm. i utrikesdepartementet 1885. RPdaCO 1886. Kansliråd och chef för utrikesdepartementets kameralavdelning 1887. KSpICO1kl 1887. Arkivarie vid KMO och RNO 1889. Avsked från kanslirådsbefattningen 1894 och från arkivariebefattningen 1894. Kammarherre hos kronprinsen 1896. Åtföljde kronprinsessan under hennes vistelse i Italien vintrarna 1897 och 1898.KBadZLO2kl 1897. Uppvaktande hos arvstorhertiginnan av Baden under hennes vistelse i Stockholm vid jubileumshögtidligheterna 1897. KBadBI:sZO2kl 1897.OII:sJmt 1897. Överceremonimästare 1902. Ledamot av riksdagens första kammare 1902–1911. KNO1kl 1904. GVSbm 1906. Tjänstgörande överstekammarjunkare 1907. OIISGbmt 1907. RPrKrO1kl 1908. StkBadZLO 1908. StOffFrHL 1908. Ceremonimästare vid KMO 1913. StkItKrO 1913. KmstkNO 1915. Ägde Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanslands län och Blackstaby i Blacksta socken, Södermanslands län. Fredrik Thomas Carl ingick 1884 äktenskap med Eva Anna Adelswärd (1862-1944). Paret fick fyra barn: Fredrik Seth (1886-1952), Hans Robert (1888-1952), Carl Göran (1893-1920) och Viktor Gösta Adolf (1898-1954).

Hedenlunda Slott ligger naturskönt i Vadsbro socken, mitt i Sörmland. Gården har en spännande historia med anor från 1000-talet.