Gustaf fredrik von rosen

Gustaf Fredrik von Rosen var född 1758 i Stockholm, son av Fredrik Ulrik von Rosen (1731-1793). Gustaf Fredrik dog 1815 i Stockholm. Korpral vid lätta dragonregementet 1771. Student i Uppsala 1772. Fältväbel vid Bohusläns dragonregemente 1772. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1777. Stabskornett vid södra skånska kavalleriregementet 1773. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1777. Kavaljer hos hertig Carl av Södermanland 1778. Stabsryttmästare vid livregementet till häst 1783. LMA 1783. Ryttmästare 1786. Placerad vid livregementets kyrassiärkår 1791. Hovmarskalk 1794. Landshövding i Malmöhus län 1794. RNO 1806. Avsked från landshövdingämbetet 1812. Gift 1783 med Maria Juliana Wahrendorff (1763-1820), dotter till grosshandlaren och brukspatronen Joakim Daniel Wahrendoff och Maria Juliana Rothstein. Paret fick minst 14 barn: Sofia (1784-1853), Fredrik Daniel (1785-1866), Juliana (1786-1855), Ebba (1787-1854), Gustaf Robert (1788-1841), Carl Axel (1790-1841), Mariana (1791-1875), Magnus (1792-1852), Pontus (1794-1797), Hedvig (1795-1868), Augusta (1796-1810), Adolf Eugen (1797-1886), Reinhold (1804-1885). Gustaf Fredrik ligger jämte sin fru Maria Juliana och dottern Augusta begraven på Länna kyrkogård, Stockholms län i en där murad grav i form av en ättehög. Såsom landshövding i Malmö gjorde han sig känd genom flera förbättringar, synnerligast vid införandet av enskiftet i Skåne, varvid han understöddes av den bekante friherre Rutger Maclean. Gustaf Fredrik von Rosen ägde Penningby i Länna socken, Stockholms län mellan åren 1803 och 1815. Hans änka Juliana sålde slottet 1820.

Penningby slott i är ett slott i Länna socken i Norrtälje kommun, Uppland.
Penningby slott i är ett slott i Länna socken i Norrtälje kommun, Uppland.