lindö gård

Lindö gård är ett gods i Runtuna socken i Nyköpings kommun i Södermanland.Den ligger 18 kilometer norr om Nyköping. Huvudbyggnaden härrör från början av 1700-talet och har byggts till år 1800. Den är vackert belägen mellan sjön Eknaren och Kappstasjön. Godset, förr kallat Öija, tillhörde den från trettioåriga kriget kände Harald Stake, sedermera landshövding och riksråd. Godset fick i slutet av 1600-talet namnet Lindö efter översten friherre Mårten Lindhjelm. Han dog barnlös 1720, men hans hustru i andra äktenskapet, Margareta von Beijer, född 1648, bodde kvar på Lindö till sin död 1732. Det ägdes sedan inom släkterna von Berchner, Strahlenberg och Fleetwood samt av greve Carl Gustaf Piper, som 1800 helt och hållet byggde om gården. Även dennes efterträdare friherre Kantzow förskönade egendomen. År 1922 köptes godset av greve Hans von Rosen och hans hustru Linde Klinckowström-von Rosen på Lindö. Lindö blev under deras tid ett hem för många kungliga gäster och tidens mest prominenta personer, framförallt för goda vänner. Det blev en gård, som gick i hästens tecken. Linde var dotter till den berömde upptäcksresanden m.m. Axel Klinckowström, en herre med många strängar på sin lyra. Han ägde Stafsund på Ekerö och var välkänd för dåtidens Stockholmare som detektivförfattare och "Klinckan". Lindes ritter på sin käre Castor i "fädernas spår" på vägar och stigar, som krigarkungen "tolfte Carl" galopperat genom Europa; Wien, Prag, med slutmålet Bender. Vännen Castro, som var ett med sin ryttarinna, dog 1947, 28 gammal och ligger begraven i parken. Lindö skulle bli Linde von Rosens hem i mer än ett halvt sekel. Hans von Rosen dog 1952. Hans hustru berättar, att då kistan, svept i svenska flaggan, bars ut till Lindö, sträckte en flock tranor över allén mot väster i solnedgången på väg mot skönare nejder. Idag bebos Lindö av en släkting till Linde von Rosen, Catharina von Schinkel.