släktföreningen

År 1910 grundades Grevliga Ätten von Rosens Släktförening. Initiativtagare var generallöjtnanten Reinhold von Rosen och kammarjunkaren Fredrik von Rosen.  Släktföreningens syfte var och är att bistå medlemmar i olika avseenden och verka för ett stärkande av familjebanden. I enlighet med dessa stävanden stöttas även den tyska föreningen. Läs mer om föreningens målsättningar i stadgarna.

Reinhold Gustaf Edvard Moore von Rosen (1865-1946)
Fredrik Thomas Carl von Rosen (1849-1917)