släktmötet 2008

Släktmötet ägde rum 25 april 2008 på Riddarhuset där det diskuterades nya stadgar och ny styrelse tillträdde.. Middag intogs senare under dagen på samma plats. Ett 30-tal släktmedemmar deltog i festligheterna.