Styrelsen

  • Fredrik von Rosen, ordförande, född 1954
  • Clarence von Rosen, ledamot, kassör, född 1993
  • Eva von Rosen, ledamot, född 1951
  • Eric von Rosen, ledamot, född 1950
  • Fritz von Rosen, ledamot, född 1962
  • Irene von Rosen, ledamot, sekreterare. född 1969
  • Carl Otto von Rosen, ledamot, född 1993