släktdag 2022

Släktföreningen välkomnar alla medlemmar med sällskap på släktdag 14 maj 2022

Anmälan sker genom formulär som finns på denna sida (klistra in i din webbläsare):

https://forms.gle/AhKu8ZMNAN9XhVcZ7? 

Eller via mail till Fredrik von Rosen:  fredrik (at) frank-cor.se.  
 
Program - Grevliga ätten von Rosens Släktförening 

09:15  - Samling utanför Riddarhuset, Gamla Stan 
09:30 -  Avfärd med buss mot Örbyhus 
11:00 -  Bese Örbyhus 
12: 30 - Lunch Örbyhus golfklubb 
14:00 -  Avfärd mot Stockholm
15:30 -  Ankomst Stockholm
18:00 -  Släktmöte i Riddarhussalen. Carl Hofman-Bang visar hemsidan & släktdatabasen 
19:00 -  Drink/middag 
 
- Understrukna tider är fasta tider 
- Några fria parkeringsplatser på Riddarhusets baksida kan disponeras lördag --> söndag - middagsklädsel: kavaj 
- Kostnader: släktföreningen 
- Om kvittens ej erhålls så försök igen. 
- Alternativt per brevpost på svarstalongen nedan till: 
- Fredrik von Rosen, Torstenssonsgatan 8, 114 56 Sthlm 
- Ungdomar som fyller 18 år senast under 2022 är välkomna att delta 
- Ungdomar under 18 välkomna att deltaga på dagen i mån av plats