Antavla - grevliga ätten nr. 85

Släkten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten von Rosen nr. 290. Robert von Rosen (ca. 1591-1630), hade en ättling i tredje led, generalmajoren i infanteriet, sedemera riksrådet Gustaf Fredrik von Rosen (1688-1769). Han naturaliserades genom kunglig resolution given 1724 i Stockholm av konung Fredrik I och introducerades 1726 under nr. 1790. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1731 i Stockholm av konung Fredrik I och introducerades samma år under nr. 208, varvid den adliga ätten utgick. Gustaf Fredrik upphöjdes vidare i grevlig värdighet genom kunglig resolution given 1751 i Stockholm av konung Adolf Fredrik. Han introducerades 1752 under nr. 85, varvid den friherrliga ätten utgick. (Källa: Sveriges Adelskalender 2019).