LITTERATUR

Den i särklass mest utförliga beskrivningen av släkten von Rosen har författats av den tyske friherren Hans von Rosen (1900-) och översatt till svenska av Hans Jürgen von Rosen. Boken har över 250 sidor och innehåller en mycket detaljerad redogörelse om släkten inklusive antavlor samt många svart-vita bilder. Valda delar av boken har kommit till användning på denna webbplats.