släktvapen

Grevliga ätten von Rosen nr. 85.  Grevlig 21 november 1751. Introducerad 1752.